Fundaţia „Poplars“ împreună cu Fundaţia „Alpha Trabsilvană“ din Tîrgu Mureş au inaugurat, vineri, în comuna Sînpetru, primul Centru de Angajare Asistată pentru Persoane cu Dizabilităţi. Centrul îşi propune să sprijine persoanele cu dizabilităţi să se integreze pe piaţa muncii, prin organizarea unor cursuri de educaţie vocaţională, cursuri de formare profesională şi să ofere asistenţă de specialitate atît acestor persoane pentru aşi găsi un loc de muncă, cît şi angajatorilor care sînt consiliaţi permanent cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, dar şi cu privire la capacităţile şi deprinderile acestora. „Aici, la Sînpetru, funcţionează, din 1999, un centru de zi pentru tinerii cu handicap. Acum, copiii cu care am pornit la drum sînt oameni maturi, care au alte nevoi. De aceea, ne-am gîndit să trecem la un nivel superior şi să-i ajutăm să se integreze în societate, prin găsirea unui loc de muncă, prin instruirea lor şi prin oferirea de asistenţă lor şi eventualilor angajatori“, a declarat Lausia Costiuc, preşedintele Fundaţiei „Poplars“ România. Reprezentanţii Fundaţiei „Alpha Transilvania“ din Tîrgu Mureş au explicat, la inaugurarea Centrului că primul pas pentru angajarea unei persoane cu dizabilităţi este testarea psihologicî şi vocaţională. „Întocmim, cu ajutorul specialiştilor noştri, un profil vocaţional al persoanei, după care o îndrumăm spre unul cursul de educaţie vocaţională. Acest curs este foarte necesar pentru a familiariza persoana cu ceea ce înseamnă un loc de muncă şi responsabilitatea, mergînd cu ea la mai multe locuri de muncă şi acordîndu-i asistenţă permanentă. Apoi, îndrumăm persoana către un curs de formare profesională pe care îl organizăm în meserii precum: decorator floral, floricultor, arhivar-legătorie, agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport şi prelucrarea lemnului. APoi, cu ajutorul specialiştilor noştri încercăm să facem medierea pentru găsirea unui loc d emuncă adecvat abilităţilor persoanei. Dacă la început, majoritatea agenţilor economici cu care lucrăm au fost reticenţi în a angaja astfel de persoane, acum ne-au devenit aliaţi de nădejde la toate acţiunile noastre. Specialiştii noştri au fost în permanenţă alături de angajatori, le-au explicat ce trebuie să facă pentru a integra o persoană cu dizabilităţi, ce facilităţi ar trebui să creeze. Avem, în judeţul Mureş, mai ales, foarte multe exemple de bună practică în acest sens şi dorim ca şi aici la SÎnpetru să oferim aceleaşi servicii de calitate atît angajatorilor, cît şi persoanelor du dizabilităţi“, a spus, la inaugurarea centrului, Banga Erszebet, reprezentanta Fundaţiei „Alpha Transilvană“.

Sursa: http://www.monitorulexpres.ro